Bloggarkiv

lördag 16 juli 2016

Vila innan nästa steg

 
 
 
Behov av vila och återhämtning
 
Efter många månader med intensivt arbete landar jag nu på gården tillfreds med Nordiska gudinnefestivalen som är mitt och Magnus skötebarn. En dröm jag burit under många år som förverkligades första gången redan förra året.
Förra året efter festivalen gick jag in i ett stort mörker och jag kom i kontakt med djupa sår ifrån en gången tid som fortfarande präglar oss i vårt Prästinneskap. Men också insikten vad som sker om inte allt sker utifrån den högsta sanningen och intentionen att tjäna utifrån mitt eget och det kollektivas bästa.
Nu är det tid att vila och stanna upp ett par veckor innan höstens utbildningar kör igång.
Njuta av känslan av att var omfamnad av Gudinnan och allt är precis som det ska.
En tystnad har lagt sig på gården. Det känns lugnt och harmoniskt och jag fylls av den kärleksfulla energi som genomsyrar allt runtomkring mig. Trädgårdens överflöd av örter, blommor, grönsaker och fjärilar ger mig gåvan att minnas mitt inre barns glädjefyllda somrar i mormors trädgård.
Djupt tacksam över de gåvor Gudinnan ger tar jag nu mitt ansvar att vila och återhämta mig. Finna lusten och glädjen till allt levande och ta emot vad Universum ger av en högre ljusenergi jag aldrig tidigare upplevt i detta liv.
Nya visioner har kommit ifrån högre ort och jag låter de få landa för att tids nog få födas fram.
Nu tar jag semester ifrån alla krav att vara och verka för alla andra. Nu är det utifrån mina behov, vilket säger vila och återhämtning så jag kan kliva ut i världen på ett helt nytt sätt.
Till dig vackra själ som läser mina rader vill jag tacka dig för att du är du och att världen väntar också på dina gåvor och ditt ljus. Tillsammans kan vi skapa en vacker värld.
Gaialiving! 
 

 
 
 
   
 
 

 

 
 
 

torsdag 14 juli 2016

Unity Manifestation Nordiska Gudinnefestivalen 2016

 
 
Unity Manifestation
 
Vi gjorde det! Vi tillsammans lyckades förena Ljuset Kärleken och Kraften i en total orgasmisk energi som pulserade ut ifrån vår stora heliga cirkel ut i livsväven.
Det är så jag upplevde det och många med mig. Jag känner en sådan stor tacksamhet och en djup glädje att vi lyckades hålla vår intention i att dela vår medicin, livmödrars kraft , kärlek och ljus till något större bortanför vårt intellekt. 
För första gången kunde jag känna en total balans, sanna möten där hjärtan var med, där alla respekterade varandra. Den djupa längtan vi alla bär med oss att komma hem tillbaka till vårt ursprung länkade oss samman till en stor själsfamilj.
 
Tack till er alla som var med och vävde i sann glädje. Jag känner en sådan djup tacksamhet till alla som var med som delade sin kunskap, visdom och sin medicin. Att ni alla delade med er för att sprida den gamla kunskapen vidare, alla vackra frön som spreds för vinden och fångades upp där de skulle.
 
När regnet kom i vår avslutningsceremoni, inte lite utan då hela himlen öppnades och den totala glädjen som då manifesterades i oss alla, kände jag att vi hade tillsammans gjort det som var den högsta intentionen med hela festivalen. 
Förening hade skett mellan det Feminina och Maskulina, mellan alla riktningar, folkslag, kunskap och medicin. 
Jag är nöjd med det energiarbete som gjorts och jag hoppas att fler kan känna det samma.
 
När mitt hjärta ropar att jag vill nästa år igen redan dagen efter vet jag att det som sker är utifrån Gudinnans vilja. Som hennes
tjänare vet jag att vi kan göra det ännu bättre till nästa år. Jag fortsätter med att skapa i skönhet och låter vår kosmiska Moder visa vägen. Helst vill jag att alla som var med i år och delade sin medicin vill vara med nästa år också . Det kändes så bra.
Gaiaecoliving!   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

torsdag 9 juni 2016

Det lilla i det stora


Tillsammans skapar vi förändring
 
 
Det har varit en turbulent vecka med mycket känslor som påverkat oss på olika sätt. Yttre energier som skapat kaos och synliggjort vad vi behöver se i oss själva för att skapa förändring utifrån vårt högsta bästa. Detta har skett på det kollektiva planet så många har upplevt känslomässiga stormar på olika sätt. 
De flesta vill ha förändring men alla vet inte hur de ska förhålla sig när starka känslor av sorg, skuld och ilska kommer upp. Oftast gör vi som vi brukar med att projicera ut det på andra eller gömmer oss bakom gamla försvar för att inte känna den sorg som finns i djupet av oss själva. Rädslan att blotta sin sårbarhet i tron att det är en svaghet gör att vi istället stöter människor bort ifrån oss. Istället för att våga öppna upp och ta emot kärlek som finns där..
Den djupa längtan efter att bli accepterad och älskad för den man är ligger oftast grunden av djupa svek ifrån bland annat sin mamma. 
Redan i fosterstadiet blir vi ett med den kvinna som bär oss, vi känner allt det som mamman upplever. Vi vet att vi påverkas av tankar, känslor och handling allt är energi och om dessa inte är utifrån kärlek skapas djupa präglingar i vårt medvetande som även manifesteras till blockeringar av minnen i våra celler.
Detta förs över från generation till generation och vi är ett med våra Förmödras skam, skuld och sorg. Och trots att vi är medvetna om detta så finns präglingarna kvar som yttras när vi utsätts för händelser som triggar dessa nedärvda känslor.
Själv utifrån ett shamanskt förhållningsätt ser jag alltid att dessa yttre händelser sker för att vi ska kunna medvetandegöra vad vi behöver hela och transformera för att kunna bli dem vi egentligen är.
Vi lever i en tid nu då ett stort skifte sker och ingen av oss kommer undan. Men vi alla har ett eget val hur vi vill förhålla oss till detta skifte av medvetandehöjande energi.
 Antingen kan vi ta vårt eget ansvar och ta hand om de sår som behöver läkas och det kan ske nu med lätthet i att vi lägger vår intention i att hela våra sår. Men också intentionen att förlåta det som varit i det förflutna för att bli fri. När jag helar mig själv hjälper jag även de generationer bakåt samt kommande. För vi är alla ett.
Vi kvinnor behöver förlåta och frigöra all den återhållna energi som lagrats inom oss i att hålla tillbaka våra känslor som vi anser fula eller skamfulla.
Vi måste hämta tillbaka vår kraft, den kraft som alla kvinnor har. 
Vi behöver vår kraft för att kunna kliva in i ett högre medvetande, transformera det som inte är kärlek, bryta ner illusioners slöjor att vi är separerade ifrån vår enda sanna moder.  Moder Jord och vår Kosmiska Moder. Hon älskar oss, håller oss och när oss.
 Men vi måste ta steget till försoning och förlåta oss själva för att vi tillåtet att svika oss själva i att vi separerat oss ifrån källan av allt liv.
Vi Kvinnor bär magin i vår Livmoder en kraft bortomför intellektens förmåga att förstå. Denna kraft i förening med den nya högre energin som vi nu har tillgång till just nu i denna stund. I den förening  kan det nya födas fram.
Håll intentionen stark att du är hel alltid varit hel och kommer förbli hel, se dig själv och dina närmaste frigöras ifrån all tung energi, alla präglingar upplösas, släpp dem du älskar fria genom att skölja dem med ljus och kärlek inför din inre blick. Din intention är grunden till den förändring du vill göra. Det helande arbete du gör nu påverkar också det kollektiva. Vilket innebär att vi alla hjälps åt att skapa mer kärlek och ljus på vår jord. Jag vill ta mitt ansvar till en bättre värld för alla. Vill du?
Gaia Life!
       

onsdag 8 juni 2016

Hållbarhet och ecoliving

 
 
Hållbarhet och ecoliving
 
 
 
 
Hållbarhet är ett ord som återkommer hela tiden just nu, vilket väcker reflektion och eftertanke.
Vad betyder hållbarhet för mig och hur kan jag vara en del i att skapa ett hållbart samhälle?
För mig började allt som en dröm en längtan att leva nära naturen och i samklang med naturens växlingar.
Drömmen visade oss vägen till en mindre gård i Fjärås för nu sex år sedan. Det blev början till en resa att skapa en kursgård, en plats där vi kunde hålla våra utbildningar.
Tidigare hade vi hyrt in oss på andra ställe men att nu kunna skapa ett eget space utifrån våra energier har varit helt fantastiskt.
Mitt i allt med att bygga upp en hållbar verksamhet har jag själv låtit mina rötter få växa sig starka ner på denna plats, knyta kontakt med förfäder och förmödrar som brukat platsen tidigare, naturväsen och platsens Väktare. 
Min drivkraft att skapa en vacker, frodig trädgård, örtagård och eget odlande av grönsaker har öppnat mig än mer i kontakt med Moder Jord.
Permakultur är det som ligger mig varmt om hjärtat och jag minns min mormors trädgård som var en av de vackraste platser jag minns ifrån min barndom.
Hennes kunskap om odlande, örtmedicin och helande var stor. Det är med tacksamhet i mitt hjärta när jag tänker på den inspirationskälla hon är och varit för mig. Hon var en klok gumma med kontakt med andra världar och djup förankring med Gudinnan. Det var där i hennes trädgård jag hade mina första kontakter med naturväsen och Gudinnans kraft.
Den initiering jag fick där blev en djup längtan inom mig att leva helt och fullt i samklang med Skapelsen.
Sakta men säkert har nu vi kommit dit hän att vi odlar våra egna grönsaker, hönsen ger oss ägg. Örterna blir till både the, medicin och ceremoni blandningar. Vi planerar ännu mer odling och vi förbereder jorden att bli mer näringsfylld. Helt enkelt vi jobbar i förbehållande syfte och låter det få ta sin tid.
 Allt tar vi vara på och återanvänder på bästa sätt för att skapa mer hållbarhet.
Ecolving ser jag som en framtidsmodell för ett hållbart samhälle. Mindre samhällen som växer upp på landsbyggden med självhushåll. Det ligger i väven att denna plats med tiden också ska kunna ge boende till fler som längtar efter ecoloiving och återknyta kontakten med Moder Jord.
 Att leva med likasinnade och känna samhörighet tror jag är en stor längtan hos många. Det håller inte att vi bor i våra stora hus, arbetar och kämpar för att få ihop pengar för att betala mat och boende och husen står tomma mesta delen av tiden.
Våra barn är på dagis och våra äldre befinner sig på vårdhem. Är det hållbart i längden? Nej jag tror inte det, människan blir sjukare, mer ohälsosam och dör av antingen läkemedelsförgiftning eller av stress. Barnen blir produkter av en ohälsosam värld.
Jag vill så frön för en vacker framtid för mina barn och barnbarn. Och jag vet att det inte räcker med att tycka och tänka utan det krävs handling.
Min intention jag har när jag sår mina frön, vattnar i landen och planterar gör jag det för en bättre värld.
 En värld där omsorg om jorden är en självklarhet, där vi hjälps åt med att bygga välmående individer i samklang med Moder jord, där holistiskt synsätt är grunden i allt vi gör och att fördela jordens resurser på ett mer balanserat sätt.
Jag tror på en ljus framtid. Om det så måste bli mörkare och mer kaotiskt för att förändring ska kunna ske så låt det ske.
I Gudinnas tjänst vill jag vara med att skapa en modell för ecoliving här på vår gård Gaia Life.
Nordiska gudinnefestivalen är också ett steg i rätt riktning i att förmedla och upplysa vikten av samarbete och gemenskap.
Gaialiving!
  
      
 
 
 


måndag 25 april 2016

Shamamama i Gudinnans tjänst

 
 

Jungfru Älskarinna Moder och Hagga
 
Känner att jag vill sätta ord på något jag reflekterat länge över och det är Prästinneskapet. Vad det är och hur jag ser på det.
 
Jag har vandrat medvetet i Gudinnans tjänst i 23 år då jag tog steget att säga upp mig från en fast anställning som behandlingsassistent och familjeterapeut i kommunens tjänst. Ensamstående med två barn följde jag min innersta röst. Jag lämnade staden bakom mig och två destruktiva relationer vilket gav mig en enorm lärdom om mig själv och de sår jag behövde hela i mig själv. ( Så tack för det).
Min jakt att finna den sanna kärleken drev mig bort ifrån alla gamla vänner, gamla mönster och beteenden. Hela tiden lyssnande efter rösten som fanns i mitt innersta i djupet av mig själv. Självaste Livmodern i mig visade mig vägen.
Den feminina kraften blev starkare för varje gång jag lyssnade och litade på den. Kraften som jag gav namnet "Gudinnan". Jag klev av den vanliga vägen och la allt i Gudinnans händer. Talade om att jag var villig att vara och verka i hennes tjänst genom att tala och verka i min sanning, hålla meditationer, healing behandlingar, kurser, mediala sittningar, tarotläggningar mm.
 
Jag gjorde det som kändes rätt i mitt hjärta. Mina Guider gav mig vägledning och budskap som jag följde efter att rådfrågat med min egen inre sanning "Gudinnans röst "
Jag klev ut i ljuset och erbjöd mina tjänster hur jobbigt och hur svåra utmaningarna än skulle bli.   
Nu förstår jag att det var då jag dedikerade första gången till Gudinnan till mitt Sanna jag. Gudinnan var en del av mig själv, min djupaste källa, mitt heliga feminina som vibrerade i samklang med Moder jord. Det var Gudinnans alla aspekter i mig som utmanade mig på olika sätt, stärkte och uppmanade mig att våga släppa fram allt det vilda, galna, sårbara, mörka och tabubelagda. Hon ville att jag skulle bejaka urkraften och väcka den i andra som kom i min väg.
När Trumman kom i mina drömmar första gången visste jag att den inom en snar framtid också skulle komma in i den fysiska världen.
 
Jag blev med trumma, ännu en värld öppnades upp och  jag blev ett med Moder jord.Varje steg jag tog var i samklang med det stora hela
.
Många trummor har sedan dess föds fram och som har varit med i mitt arbete i Gudinnans tjänst.
 
Ännu efter 25 år brinner jag, kanske ännu mer nu då det är mycket lättare och mer accepterat att dela min kunskap och visdom i alla Gudinnans skepnader, numer även i kraften som Hagga. Tiden är nu än mer mogen att lyfta fram Gudinnekraften i ljuset och väcka Livmoder kraften i både män och kvinnor.
I augusti startar ännu en cirkel i Kvinnokraft som är första året av tre i Gaias Prästinneutbildning. En utbildning som fokuserar på varje individs sanna väg att vara och verka i Gudinnans tjänst. Mer finns att läsa på hemsidan www.gaialife.se
Gaialiving!
  
 
 
 
 
 tisdag 19 april 2016

Permakultur och Shamanskt energiarbete


 
Min  Trädgård är mitt Tempel 
~en plats för återhämtning och helande~ 
 
 
 
Jag är i fullgång med att rensa upp i trädgården efter vintern. Allt gammalt löv, bortklippt rens ifrån förra årets blommor ogräs allt sparas och läggs i limpor för att bli till ny gjord. Maskarna trivs och blir fler för varje år vilket är ett gott tecken och att nässlorna stormtrivs vilket visar att det är mycket näring i jorden.
Jag har lagt fokus på att skapa en örtagård och rabatter runt kursgården. Förra året var tanken att komma igång med ett köksland för att äntligen börja odla våra egna grönsaker. Men sniglarna tog det mesta så i år gör vi ett nytt försök. Dels blir det en liten köksgård i anslutning till Örtagården och en stor på gärdet där våra grisar gick och bökade och gav sitt bidrag till jorden som vi en fått hjälp med i veckan att plöja upp och harvat.
 Det blir täckodling som gäller och nu är vi på jakt att få tag på gammalt hö ifrån bönderna runt omkring. Vi får börja med lite i taget så vi kan hinna med oss och låta det få växa ifrån år till år.
Vår målsättning och intention är att skapa ett hållbart leverne och Permakultur är helt rätt. Shamansism och Perma går hand i hand. Att lyssna och skapa en kärleksfull och hållbar relation med naturen är vad mitt hjärta brinner för och att tänka inte bara i nuet utan se många generationer fram i tiden som kan leva av det vi nu bygger upp är en dröm jag har. 
Eget odlande och självhushåll är det som kommer mer och mer. Man kan se en trend bland de yngre som flyttar ut på landet och vill börja odla ekologiskt. Tanken kommer om att erbjuda boende i små ecohus och kunna odla själv på en täppa utanför. Plats finns så det ligger och gror inom mig. Vi får se om det ligger i samklang med Gudinnans planer. 
Jag njuter av att vara mer ledig under veckan för att vara i Naturen och hämta ny energi, inspiration och lust att skapa en frodig trädgård för alla sinnen.
Trädgården är mitt Tempel som likt årshjulets växlingar skiftar hon och visar alla sina ansikten. Mina rötter går  djupare än någonsin ner i källan av allt liv och min Livmoderskraft är stark.
 
 I ceremoni och i balans mellan himmel och jord föds det nya fram. Jag är så tacksam för alla de gåvor Moder Jord Gudinnan ger mig. Det är så stort att vara en del av denna jord, kunna odla sin egen mat, hämta in ägg varje morgon, fylla på med örtmedicin i förråden, göra egna ceremoni blandningar och hämta friskt gott vatten ifrån den egna brunnen. I morgon ska jag handla in ekologiska tomatplanter som ska få växa till sig i Växthuset innan de planteras ut på friland.
Må gott i denna underbara vår tid
Gaia living    

 måndag 18 april 2016

Frekvenshöjning och Ljusportaler

 
 
Ur kamp till stillhet
 
 
Det är nu längesedan jag skrev här i bloggen. Har helt enkelt inte funnit orden
som om orden inte räckt till och att det varit svårt att sätta ord på allt som händer och sker.
Något som jag vanligtvis inte har några problem med. 
Det är nu över ett år sedan jag var och fick mitt palmblad uppläst i Indien och jag begav mig på en pilgrimsresa för att göra alla de ceremonier som jag behövde göra för att en gång för alla kliva ur mitt karmahjul och transformera min gamla historia helt och fullt. Jag har arbetat hårt under de senaste trettio åren med att hela mig själv. Pusselbit för pusselbit har fallit på plats vilket hjälpt mig att se min karta tydligare. 
Att växa andligt och på det personliga planet är definitivt inte för människor som inte vill se sig själva eller ta ansvar över sina egna mönster och beteenden. Lättast att kanske skylla på andra eller lägga över ansvaret på rådande situationer och samhället. Vi är alla olika men det är en stor skillnad på medvetande hos olika individer och jag säger inget om det mer än att jag själv inte orkar vara eller befinna mig med människor som inte vill utvecklas som människa.
Jag har utsatts för stora utmaningar de senaste åren där jag prövats och jag har fått möta mina djupaste rädslor. Det har tvingat mig att se mina skuggor och jag har fått ta avstånd ifrån människor som inte längre överensstämmer med min sanning eller själston. Det har gjort ont och varit smärtsamt. Men jag har tagit de steg, gjort de val som öppnat mig till högre energi och mer kärlek i mitt liv.  Nu i efterhand kan jag se att allt har varit stora gåvor till helande.
Det har varit ett stort skifte av energi det sista halvåret och jag har behövt att trappa ner med arbete med klienter för att kunna vara mer i stillhet och vila,  men förutsättningarna har inte tillåtet mig detta. 
Sen en månad tillbaka har jag nu äntligen mer tid till mig själv och jag börjar finna en ny rytm i min kropp och själ. Jag är så tacksam över att leva min dröm och att drömmen har tagit en ny form i en högre energi vilket är oerhört spännande. För många kanske allt tycks vara som det alltid varit men för mig är skillnaden stor. Den stora skillnaden är att det finns inte längre någon kamp utan en acceptans och stillhet att allt sker som det ska. Ingen aha på något sätt men än inre känsla av lugn som infunnit sig efter en lång resa att komma hem.
Till dig som läser vill jag bara säga att ge dig själv tid att lyssna till din inre röst, sluta leta utanför dig själv allt finns inom dig.
Det är mycket tufft för alla människor just nu på olika sätt i detta skifte av energi. För många är det starka känslostormar, dramer och konflikter.
 Du tvingas till att möta dina egna skuggor och se din sanning.
 På det fysiska planet kan man känna en förlamande trötthet, huvudvärk, influensa liknande symtom som ont i leder och feber.
 Det har varit flera Ljusportaler som öppnat upp för högre energi de sista två veckorna och mer är på gång.
Försök att vila, lyssna till dina behov, sätt de gränser du behöver, låt inte andra köra över dig. Värdesätt dig själv, se dig själv med kärleksfulla ögon, lita till din inre röst och intuition den leder dig på rätt väg tillbaka till dig själv och ditt hjärta.
Gaialiving!